آزمایشگاه تخصصی کفپوش پی وی سی و دیوارپوش PVC آلپر

همزمان با تاسیس کارخانه اختر پلاست سپاهان آزمایشگاه پلیمر و یو پی وی سی  این شرکت نیز راه‌اندازی شد. اين آزمايشگاه با همکاری مدیریت مجموعه و بهره‌گیری از آخرین فن‌آوری این صنعت، تجهیـزات مدرن و به روز‌آوری شده، نیروی انسانی متخصص و مجرب فعالیـت خود را آغاز كرد. آزمایشگاه اختر پلاست سپـاهان، در نظـر دارد با اخذ گواهینامه های بین المللی گام دیگری در جهت تحقق اهداف عالیه شرکت بردارد

آزمایشات مربوط به پروفیل های UPVC

آزمون جوش پذیری

در این آزمون اتصالات جوش خورده مورد ارزیابی قرار می گیرد. این دستگاه میزان شکست مقطع جوش خورده را بر حسب واحد نیوتن (N) نشان می دهد.

دستگاه ناچ زن

ابتدا بر روی نمونه پروفیل مورد آزمایش، دو شکاف V  شکل ایجاد می کنیم و نمونه جهت انجام آزمایش مقاومت ضربه چارپی آماده می شود

آزمون بازگشت حرارتی

بازگشت حرارتی :

در این حالت نمونه به مدت یک ساعت در دمای 100 قرار داده می شود و سپس میزان برگشت حرارتی اندازه گیری می شود.

تغییرات ظاهری پس از قرارگیری در دمای 150:

در این آزمایش نمونه پروفیل به مدت 30 دقیقه در دمای 150 قرار داده می شود و سپس تغییر حالت پروفیل از قبیل لایه لایه شدن یا ظاهر شدن تاول و … بررسی می گردد

آزمون رواداری رنگ

با استفاده از این دستگاه آزمون رواداری مجاز رنگ انجام می شود و در هر بار تولید، رنگ پروفیل مطابق با استانداردهای تعریف شده شرکت اخترپلاست انطباق دادهمی شود

آزمون تعیین چگالی - آزمون تعیین جرم واحد طول

ترازوی     0.01   گرم – از این ترازوی دقیق جهت اندازه گیری جرم واحد طول استفاده می گردد.

ترازوی     0.0001  گرم با کیـت دانسـیته – از این ترازو برای اندازه گیری دانسیته استفاده می شود.

آزمون مقاومت

آزمون مقاومت در برابر ضربه ناشی از سقوط  جرم در دماهای پایین

در این آزمون یک وزنه از ارتفاعی مشخص رها می شود تا قدرت پروفیل در مقابل شکست اندازه گرفته شود.

اینکوباتور

از این دستگاه جهت سرد کردن نمونه تا ۱۰ درجه زیر صفر استفاده شده تا در انجام آزمایشهایی که نیاز به سرد کردن پروفیل می باشد استفاده گردد.

آزمون مقاومت ضربه چارپی

از این دستگاه جهت تعیین استحکام ضربه ای دو شکاف V شکل استفاده می شود.

آزمون تغییرات ظاهری

بازگشت حرارتی : در این حالت نمونه به مدت یک ساعت در دمای ۱۰۰ قرار داده می شود و سپس میزان برگشت حرارتی اندازه گیری می شود.
تغییرات ظاهری پس از قرارگیری در دمای ۱۵۰:
در این آزمایش نمونه پروفیل به مدت ۳۰ دقیقه در دمای ۱۵۰ قرار داده می شود و سپس تغییر حالت پروفیل از قبیل لایه لایه شدن یا ظاهر شدن تاول و … بررسی می گردد.

آزمون دمای نقطه نرمی ویکات

از این دستگاه جهت تعیین نقطه نرمی استفاده می شود.