استخدام

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. استخدام

استخدام

 • مشخصات فردی

 • مشخصات تحصیلی و آموزشی

 • مثال : دانشگاه آزاد نجف آباد
 • نام موسسهرشته آموزشی 
  تخصصی یا کارآموزی
 • سوابف شغلی و مهارت فردی

 • نام شرکتشغل مورد تصدیسابقه کار(ماه) 
 • Max. file size: 1 GB.
فهرست